Wereldkamp: emanciperen en politiseren 

Samen Zetten We het Systeem een Hak 

Wereldkamp is een zomerinitiatief van Broederlijk Delen i.s.m. Labo vzw, JNM, De Transformisten, Reset.Vlaanderen, Oikos en – vooral – meer dan zestig vrijwilligers. Door mensen fysiek samen te brengen, worden ze gemotiveerd om te strijden voor een mondiale rechtvaardige transitie. Op zo’n kamp lopen 300 mensen van alle leeftijden rond die geïnspireerd raken door sprekers, workshops … en door elkaar. 

De toekomst is een politiek project 

Als je het verkiezingsprogramma Eerste Keus bekijkt, dan valt het op dat veel jongeren met angst naar de toekomst kijken. Vragen zoals “Moet ik gaan vechten in Oekraïne?”, “Zal ik in staat zijn om mijn toekomstige kinderen te onderhouden?” en “Waarom doet de politiek zo weinig aan klimaatverandering?” komen naar voren. De toekomst lijkt dreigend, maar zoals Tom Waes aan een jongere uitlegt, hebben we samen meer macht dan we denken. Niet alleen door te stemmen, kunnen we de toekomst vormgeven, maar nog meer door samen te strijden voor een systeemverandering. Want mensen begrijpen heus wel dat er iets structureel fout zit met de huidige maatschappij. Alleen zijn zij zich (te) weinig bewust van hun macht om die thema’s te politiseren. Broederlijk Delen wil daarin een actieve rol spelen. We maken van de toekomst een politiek project. Onder meer door de organisatie van het Wereldkamp aan het begin van de zomer. 

Systeemverandering gebeurt niet vanzelf. De toekomst vormgeven is een machtsstrijd waarin tegenstrijdige belangen met elkaar botsen. De sterkhouders van het huidige systeem willen vooral het status quo behouden. Zij lijken onverschillig voor ons pleidooi voor meer gelijkheid, inclusie en respect voor de natuurlijke leefomgeving. Daarom hebben we nood aan inventieve – soms disruptieve – strategieën om zo’n veranderingen af te dwingen. Zo trachten we de wetgeving aan te passen, maar ook de werking van de media, de kunsten en onze op groei gerichte economie. En ja, af en toe zullen we ook de publieke ruimte moeten innemen om onze eisen kenbaar te maken. 

Op Wereldkamp onderzoeken we hoe we op al die verschillende domeinen de toekomst kunnen ‘hacken’. Daarom nodigen we schrijvers, juristen, activisten, kunstenaars en knutselaars uit om iedereen – en dan vooral jongeren – mee te nemen in hun visie op de wereld en hoe we samen de toekomst effectief kunnen vormgeven. Burgerpanels, burgerlijke ongehoorzaamheid en zelfs een dag boeren zijn slechts enkele van de activiteiten die je op Wereldkamp kan ervaren. 

Zo willen we mensen op weg zetten om aan de slag te gaan voor echte, systemische verandering. We inspireren elkaar met technieken, inzichten, tactieken en praktijken die de wereld iets duurzamer en rechtvaardiger kunnen maken. Emanciperen en politiseren in één tijd.  

Tom Ysewijn

Daarom nodigen we schrijvers, juristen, activisten, kunstenaars en knutselaars uit om iedereen – en dan vooral jongeren – mee te nemen in hun visie op de wereld en hoe we samen de toekomst effectief kunnen vormgeven.

Motiveren door te Inspireren en te Verbinden 

Het fysiek samenbrengen van mensen op zo’n meerdaags evenement is uniek, en relevant. Op kamp leren we van elkaar, luisteren we en ondernemen we gezamenlijke activiteiten. We ontdekken nieuwe manieren om de zaken aan te pakken en maken kennis met verschillende denkbeelden. In een tijd waarin de maatschappij steeds meer gepolariseerd raakt, en tegelijk een vorm van moedeloosheid lijkt op te treden, is er ruimte nodig om te verbinden en om op krachten te komen. 

Wereldkamp vindt plaats van 30 juni tot 4 juli in de Hoge Rielen (Kasterlee). Voor de 36ste keer organiseert Broederlijk Delen dat kamp. Dit jaar werken ook Labo vzw, JNM, De Transformisten, Oikos en meer dan zestig vrijwilligers mee aan het kamp. Als we een succesvolle strijd willen voeren voor systeemverandering, moeten we samenwerken. Daarom is het logisch dat we het kamp de komende jaren verder ontwikkelen als een festival voor systeemverandering, een platform waar initiatieven en allianties kunnen worden gesmeed die werken aan een mondiale, rechtvaardige en duurzame transitie. 

Om de wereld te veranderen, hebben we mensen nodig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je met 25% van de bevolking sociale normen kan veranderen en een draagvlak kan creëren voor systeemverandering. In tijden van maatschappelijke verrechtsing is het cruciaal dat progressieve krachten zich verenigen. Broederlijk Delen roept daarom op tot de 25%-revolutie. Als het om de toekomst gaat, moeten we geen pessimist of optimist zijn, maar een activist. Door ons te verenigen – bijvoorbeeld op wereldkamp – te handelen en te rebelleren, veranderen we de toekomst. 

Wordt de toekomst meer van hetzelfde? Leven we straks in een controlestaat of in een onleefbaar klimaat? Dat bepalen we vandaag. Voed je engagement op Wereldkamp. Inschrijven via de website zijn afgesloten, maar wie nog wil deelnemen, kan mailen naar info@wereldkamp.be

Kan je er niet bij zijn? Of kan je niet wachten om inspirerende verhalen te lezen? Op de MO*-site kun je in aanloop naar Wereldkamp de boeiende blogreeks Verzet u eens lezen. In die reeks laten we verschillende mensen aan het woord die elk op hun eigen manier aan systeemverandering werken. De meesten van hen komen bovendien ook naar het kamp om te debatteren of een workshop te geven. 

Zo bouwen wij als ngo aan de broodnodige coalitie van morgen. Systemen verander je nooit alleen, maar altijd samen. Verandering komt niet vanzelf, die dwing je af.  

Tom Ysewijn, medewerker Systeemverandering bij Broederlijk Delen, schreef deze blog.