Stem voor de Knack-Held van de Democratie

In het najaar ging Knack samen met Socius, De Federatie, De Ambrassade en het Hannah Arendt Instituut op zoek naar initiatieven die de democratie versterken. Meer dan vier maanden en 125 inzendingen later presenteert de jury vijf initiatieven die kans maken om bekroond te worden tot Knack-Helden van de Democratie. Maak kennis met de kanshebbers voor de publieksprijs en stem!

Cynthia Van Der Heyden, communicatieverantwoordelijke van het Hannah Arendt Instituut

Het middenveld, met zijn grote rijkdom aan organisaties van burgers die zich maatschappelijk engageren, inspireert tot democratische weerbaarheid.

Die burgermaatschappij bouwt bruggen tussen mensen, omarmt de diversiteit aan stemmen en meningen, en biedt ruimte voor nieuwe ideeën. Het is een plek waar vrij gedebatteerd kan worden over hoe we onze samenleving willen vormgeven.

Het middenveld vormt het kloppend hart van een gezonde democratische samenleving. Hoewel Vlaanderen een rijk maatschappelijk middenveld heeft, blijft hun werk vaak onder de radar. Daar brengt Knack verandering in door samen met het Hannah Arendt Instituut, Socius, De Federatie en De Ambrassade te zoeken naar de Knack-helden van de Democratie.

Uit 125 inzendingen koos de jury vijf projecten die kans maken op de titel. En jij kan stemmen voor de publieksprijs!

5 initiatieven

  1. Coop Centraal is een initiatief van zes klimaatjongeren dat op een concrete en positieve manier toont hoe de economie democratisch georganiseerd kan worden. Coop Centraal is een democratische supermarkt. Wie lid wordt van de coöperatie is zowel klant, medewerker als mede-eigenaar van de winkel. 
  2. Djapo is een educatieve organisatie die samen met het onderwijs kinderen en jongeren versterkt om de wereld mee vorm te geven. Complexe maatschappelijke thema’s zoals racisme, sociale ongelijkheid en klimaatverandering vinden hun weg naar de klas. Djapo geeft kinderen en jongeren handvaten om daarmee aan de slag te gaan.
  3. Woonzaak is een collectief van meer dan 60 organisaties dat ijvert voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Via een klachtenprocedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten wil Woonzaak de overheid ter verantwoording roepen en een ambitieus Vlaams woonbeleid afdwingen.
  4. AfroMedica is een organisatie die zich inzet voor een inclusieve en eerlijke gezondheidszorg. AfroMedica vertegenwoordigt de stem van geracialiseerde groepen in medische beleidsvorming, maakt zorgvragers bewust van hun rechten, verlaagt drempels, verbetert universele gezondheidsvaardigheden én creëert een community waarbinnen iedereen zich veilig voelt.
  5. Beste Burger is een recept voor beleidsparticipatie voor álle burgers. Beste Burger is een poging om een grote groep mensen die zich momenteel uitgesloten voelt weer bij de democratie te betrekken.

Zowel de jury- als de publiekswinnaar worden op 20 april tijdens het Facts to Act-festival gehuldigd. 

Stemmen kan tot 17 april.