#INTRO Welkom bij Allemaal Politiek, een podcast over maatschappelijke verandering

Iedereen geeft op zijn, haar of hun manier de samenleving mee vorm. Samen zorgen we zo voor maatschappelijke verandering. Kleinschalig, grootschalig. Individueel of in groep. We zijn allemaal politiek.

In deze aflevering lichten Nele en Max van Socius het opzet van de podcast toe en bieden ze een voorproefje van wat je van de reeks mag verwachten.