Aflevering 1: Verbeeld!

In deze aflevering komen Elly Van Eeghem (CAMPUSatelier), Inez Louwagie (De Transformisten) en Dirk Holemans (Denktank Oikos) aan het woord. Ze praten over verbeelding als kracht om maatschappelijke verandering te realiseren. Sara Logghe (Allespodcast) is je gastvrouw 

Inspiratie

 • CAMPUSatelier is een collectief atelier voor publieke ruimte in Gent. CAMPUSatelier bouwt aan de verbeelding en beleving van het plein, de straat, het park, de parking … CAMPUSatelier werkt samen met mensen uit de buurt als mede-makers: bedenkers, vormgevers, bouwers of gebruikers.
 • Elly Van Eeghem, artistiek coördinator van CAMPUSatelier, vertelt onder andere over Het Draagvlak, het platform op de parking van het Rerum Novarumplein in Nieuw Gent.
 • Ze praat ook over het project Heen & Veer, wat bij veel buurtbewoners de verbeelding heeft geprikkeld.
 • De Transformisten werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. Ze inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl. Ze ondersteunen en verbinden veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te scheppen. De Transformisten stelt overconsumptie in vraag en zet het goede leven centraal. Ze geloven in een inclusieve samenleving waarin economische groei niet langer een doel op zich is en ze geloven in sufficiëntie als strategie. Ze geloven in de kracht van een positief verbindend narratief. Hun activiteiten stimuleren het hergebruiken, herstellen en delen van spullen.
 • Denktank Oikos werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd zijn hierbij de uitgangspunten.
 • Dirk Holemans, coördinator van Oikos, vermeldt schrijver Amitav Ghosh als inspiratiebron.
 • Inez Louwagie, coördinator van De Transformisten, bespreekt de centrale vraag waarrond De Transformisten werken, namelijk: Hoeveel is genoeg?
 • Ze vertelt over de Babytheek, een deelinitiatief waarbij elk gezin toegang heeft tot goede, kwaliteitsvolle babyspullen. Er bestaan op dit moment zo’n 30-tal Babytheken.
 • Dirk Holemans bespreekt burgerinitiatieven. Op de website van Socius vind je daarover heel wat informatie. Hij vermeldt projecten onder de noemer ‘burgerinnovatie’ zoals deelfietsen, kringwinkels, hernieuwbare energie …
 • Hij vertelt ook over het festival Ecopolis, en de rol van kunst en cultuur daarin.
 • Inez Louwagie geeft Repair Café’s als voorbeeld van deelinitiatieven die zowel in grote steden als kleine gemeenten georganiseerd kunnen worden. Tijdens een Repair Café komen herstellers samen met buurtbewoners om hun kapot toestel te repareren.
 • Dirk Holemans vermeldt Dégage.
 • Hij deelt ook het essay Voor wie willen we zorgen?, dat gaat over de verschillende vormen van uitsluiting en uitbuiting die samen hangen met mens- en wereldbeeld.
 • Inez Louwagie heeft het ook over de kracht van kleinere acties zoals kledij ruilen of meewerken in een lokale tuin.

Blik achter de schermen