Over

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel werk. Wij zijn er voor alle civiele sociaal-culturele organisaties, initiatieven en de mensen die zich ervoor inzetten. Waarom doen we dit? Omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving.

2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. Socius wil van die gelegenheid gebruikmaken om het belang van het civiel sociaal-cultureel actorschap in de kijker te zetten. Zeg maar het idee dat iedereen op zijn of haar manier de samenleving mee kan vormgeven. Mee kan zorgen voor maatschappelijke verandering. Kleinschalig, grootschalig. Individueel of in groep. Uit goesting of verontwaardiging. Iedereen is op zijn of haar manier politiek.

Onder de noemer ‘Allemaal politiek’ verzorgen we in 2024 een campagne die uit verschillende elementen bestaat: videoreportages, podcasts, eigen artikels of die van derden … Al deze content brengen we samen op deze website. Om onze boodschap mee uit te dragen kunnen we rekenen op de medewerking van partners: Oikos – Denktank voor sociaal-ecologische verandering, ella vzw – Kenniscentrum Gender en Etniciteit vzw, EPALE – Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa, Sociaal.Net en het Hannah Arendt Instituut.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website hebben we de grootst mogelijke zorgvuldigheid aan de dag gelegd. Burgers organiseren zich op eigen kracht en van onderuit. Ze spelen in op actuele maatschappelijke kwesties die door andere spelers onvoldoende worden opgenomen of ze ontwikkelen een heel nieuwe aanpak rond dezelfde kwesties. Ze zetten in op diverse thema’s, zoals duurzame ontwikkeling, mobiliteit, welzijn en zorg, democratie, gelijke kansen, … Ze organiseren zich lokaal, bovenlokaal, op Vlaams en zelfs internationaal niveau. Socius staat pal achter het idee dat burgers zo samen de samenleving maken. De initiatieven die we op deze site in de kijker zetten zijn hier een levend bewijs van maar veronderstellen geen stellingname van Socius, noch van de organisaties die deze campagne mee mogelijk maken.