Ik ben politiek

Jackie

Ik engageer mij in het bijzonder comité van het sociaal huis, in Groen en bij Grootouders voor het klimaat voor een toekomstgerichte warme samenleving.

Wesley

Ik engageer mij op maatschappelijk vlak: Dito vzw; De Zuidpoort; BMLIK vzw; SIVI Driesprong; Sociaal-artistieke projecten; inlevingstheater; WED; ATD Vierde Wereld & het Netwerk tegen Armoede.

Lidvine

Als bestuurslid van AfroMedica zet ik me in voor een meer inclusieve gezondheidszorg.

Vincent

Ik ben bezorgd en wil onze warme samenleving niet zien afkalven. Daarom, de maatschappij zijn wij. Laten we buitenkomen en ons als vrijwilligers inzetten.

Hanane

Ik beweeg te voet of met de fiets voor minder auto's op de baan.

Bram

Mijn hart doet pijn als ik de wereld bekijk en hoe mensen elkaar behandelen. Daarom leef ik met liefde en blijf vechten en dromen van een betere wereld in de hoop dat de politiek ooit volgt en afstapt van het geld- en machtspelletje.

Galia

Ik zet mij in voor mensenrechten en vind het belangrijk om te kunnen zijn wie ik ben als wereldburger - altijd en overal 🙂

Ingeborg

Ik wil kansen geven door onderwijs.

Dirk

Alles is politiek

Hanane

Wij trekken Afromedica, een organisatie die zich inzet voor inclusieve gezondheidszorg. Gezondheid en inclusieve opleidingen zijn ons handelsmerk.

Saimira

Politiek is een cocreatieproces waarbij iedereen nodig is. In Nederland werk ik op de relatie tussen samenleving en politiek.

Mark

alles is politiek en ik wil bijdragen aan onze democratie!

Antje

Als vrijwilliger draag je meer dan een steentje bij aan alle mensen rondom en de maatschappij.

Marleen

Ik vorm over diverse maatschappelijke facetten mijn eigen visie.

Ruth

Ik koos bewust voor de opleiding maatschappelijk werk om blijvend dingen in vraag te stellen. Ik engageer me bij de scouts. Ik voer open gesprekken over thema's.

Emile

Ik ben al 26 jaar vrijwilliger in de Zuidpoort.

Nico

Ik breng verhalen die niet gehoord worden @Sociaal.Net.

Inge

Ik voel me goed onder de mensen. Ik kom graag onder de mensen. Ik voel me goed bij hen.

Klaartje

If you choose to stay neutral in situations of injustice, you have to chosen the side of the oppressor.

Bart

Ik probeer mensen ervan te overtuigen dat iedereen kan en moet kunnen meespreken over hoe we onze samenleving vorm geven.

Samira

Politiek gaat over fundamentele mensenrechten.

Lucas

“The assumption that what currently exists must necessarily exist is the acid that corrodes all visionary thinking”.

Stephanie

Ik ben politiek want enkel daardoor kan onrecht aangekaart worden.

Pascal

Ik ben ook politiek, omdat je niet "niet politiek" kunt zijn. Onderzoek (kennisproductie) en lesgeven (kennisoverdracht) gebeuren sowieso in een politieke ruimte waartoe je je moet verhouden.

LunaLotta, Lisa en Phara

We vinden het belangrijk om te weten wat er leeft in de politieke wereld en welke invloed dat uitoefent op ons als mens. We worden dagelijks geconfronteerd met de politiek en de regels die ons beïnvloeden.

Louis

Ik rap maatschappijkritisch.

Maja

Ik probeer dagdagelijks op kleine schaal te vechten tegen onrecht. Ik woon in een stad en engageer me. Ik zoek naar mogelijkheden om bewust te stemmen, waardering teweeg te brengen en mijn studenten te tonen hoe belangrijk lokaal sociaal beleid is en hoe relevant hun stem is.

Wouter

Iedereen zijn/haar/die/hen stem telt.

Laurence

Ik organiseer kampen voor kinderen in kansarmoede.

Frank

Ik geloof in een democratie waarin echt naar mensen wordt geluisterd en waarbij sociale rechtvaardigheid en mensenrechten de leidraad vormen bij het nemen van beslissingen.

Fatima

Dankzij het buddyproject CoNnect van FMDO match ik Brusselaars met nieuwkomers in Brussel zodat zij samen op pad kunnen gaan om samen van Brussel een warme stad te maken waar iedereen zich welkom voelt.

Glen

Ik engageer en vertegenwoordig de studenten in de studentenraad van Artevelde (SRA).

Michèle

Ik koop bewust geen auto, ik doe beroep op autodelen, de fiets en het openbaar vervoer.

Jan

Ik wil geen schoenverkopers als voorzitter van het CAW.

Valerie en Lieke

Iedereen telt, iedereen mee. Ik neem mijn studenten graag mee in het geloof en de kracht dat ook zij op zoveel manieren impact hebben en mee het verschil maken. Ik ga in gesprek met iedereen, ongeacht of misschien net omwille van de politiek-ideologische verschillen. Leve democratisch debat.

Astrid

Ik vind dat iedereen een stem heeft en die moet kunnen uiten.

Mitch

Ik ben politiek, want democratie is meer dan een bolletje rood kleuren.

Tivian

Ik zit in de studentenraad in Gent en Nijmegen, bestuurslid van jongerencentrum en poppodium De Bunker, organiseer activiteiten met de bibliotheek en val graag gemeentes lastig met moeilijke vragen.

Rita

We zijn allemaal politiek. Ik ben geëngageerd in de politiek en maatschappij. Transitie is belangrijk en iedereen heeft een plaats. Het is tijd om te ageren.

Mieke

Ik geloof dat elke mens, alleen, maar vooral samen, mee de maatschappij vorm kan geven.

Christophe

Ik wil dat iedereen mag dromen.

Patricia

De mens is een politiek dier en een mening en visie waard.

Jos

Op een goede manier samenleven met andere mensen, en levende wezens, met eerbied voor onze planeet en met een gezamenlijk toekomstproject, vind ik uiterst belangrijk.

Sofie

Net als elke inwoners, maak ik deel uit van deze samenleving. En, the ‘personal is political’.

Wim

Iedere gemeente verdient een huis van de lokale democratie, waar praten over de toekomst heel gewoon, normaal en nodig is. We verstaan elkaar! Zeker.

Griet

Ik blijf praten, ook met wie ik van mening verschil.

Peter

Ik ben schepen en mij bewust van de expertise van alle inwoners.

Liza

Samen met mijn organisatie Avansa zet ik mij in om een duurzame, inclusieve samenleving uit te bouwen door te focussen op burgerparticipatie, duurzaamheid, digitalisering, persoon/relaties en vrijwilligersengagement. Samen maken we een warme toekomst. Samen naar beter!

Yves

Çavaria wil een wereld met een brede(re) kijk op seksuele en genderdiversiteit. Om zo’n wereld te realiseren is zichtbaarheid van (vnl. ondervertegenwoordigde) diverse stemmen nodig. Ook in de politiek.

Barbara

Ik engageer me als raadslid en parlementair medewerker voor een warme samenleving.

Arne

Ik probeer naar ongehoorde stemmen te luisteren en deze erkenning te geven.

Jef

De grond van de zaak is de zaak van de grond! Grond voor lokale bioboeren met korte keten afzet. Met De Landgenoten als dynamiek en partner.

Ilse

Ik mag me elke dag inzetten voor Vrouwennet.

André

Als bewegingsmedewerker bij het Masereelfonds ben ook ik politiek. Dit omdat ik onafhankelijk, vrank en vrij aandacht geef aan hetgeen “de politiek” doet en vooral niet doet. We wakkeren het maatschappelijk debat aan, informeren en sensibiliseren.

Nathalie

We bieden bij Avansa inspiratie, luisteren naar mensen en creëren met hen projecten zodat er in de toekomst in onze regio meer aandacht is voor het zorgen voor de mensen en de planeet. Een mooi voorbeeld was Grijs Aan Zet waar we de mensenrechten van ouderen op de agenda zetten.

Dirk

Ik mag samenwerken met 180 sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties aan een wereld in verandering/verbetering.

Aster

Avansa regio Antwerpen

Johan

Ik wil verandering.

Lina

Als coördinator van het project Onderwijsambassadeurs bij FMDO zet ik me in om ouders met een migratieachtergrond essentiële informatie te geven over het Vlaamse onderwijssysteem.

Pieter

Je kan niet NIET aan politiek doen.

Britt

Ik zet me in voor jongeren die minder kansen hebben op vrije tijd.

Greet

Mens, Moeder, Maatschappelijk betrokken

Sus

Wij van De Kei vzw vinden dat iedereen vol macht is om te stemmen.

Fabjen

Samen met het Vermeylenfonds zet ik mij in voor meer toegankelijke cultuur voor mensen met een visuele beperking. Geen budgetkeuze maar een recht.

Kim

Samen met mijn organisatie Platform voor de Samenlevingsdienst zet ik mij in om ruimte en tijd te creëren voor jongeren om zich te kunnen engageren en te participeren in de samenleving.

Francesca en Eva

Ik ben een mens in een samenleving met een mening die telt, net zoals de jouwe. Alles is politiek.

Bert

Samen met mijn collega’s versterken we onze democratie met innovatieve, online oplossingen voor participatie.

Zoë

Bij het Platform voor de Samenlevingsdienst krijgen jongeren de kans om in een heterogene groep meer te leren over zichzelf én de samenleving via vrijwilligerswerk en vormingen.

Siel

In mijn job bij LETS Vlaanderen probeer ik vanuit gelijkwaardigheid kansen te creëren voor verbinding tussen mensen en organisaties. Iedereen heeft een talent en kan dus iets bijdragen. We proberen de drempels die er zijn, aan te pakken met ons team.

Liv

Bij De Kei vzw geven we elke stem een plek.

Margo

We zijn ervan overtuigd dat mensen die nieuw zijn in België een stem hebben (en niemand die aan hen moet ‘geven’), maar dat er voor hen veel drempels zijn om gehoord te worden.
(Fotograaf: Annelies Vanhove)

Gide

De samenleving maken we allemaal.

Anca

Ik houd rekening met de mening van iedereen.

Koen

Geen maatschappelijke impact zonder politiek denken (analyse) en politiek handelen (actie)

Martha

Het persoonlijke is politiek!

Jolan

Ik werk aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame wereld met Pulse Transitienetwerk

Lies

Het persoonlijke is politiek!

Stoffel

Avansa!

Charis

Avansa regio Antwerpen

Wesley

Ik ijver voor een wereld waarin mensen mogen groeien in hun eigen tempo en vertrekkend vanuit mogelijkheden, in plaats van te moeten inpassen in de hoge standaarden en eisen van de huidige maatschappij.

Hannelore

Ik vind dat we solidair moeten zijn met elkaar.

Joris

Ik ben een mens.

Louise

Het is een voorrecht om politiek te mogen zijn.

Fri

Samen met mijn organisatie wil ik een stem geven aan het stille midden om op die manier schadelijke polarisatie aan te pakken.

Franciska

We moeten mensen zonder stem een stem geven.

Yves

Ik luister...

Florinela

Emoties zijn een groot deel van mij en emoties zijn politiek!

Charly

Mijn liefde voor de wereld is groot.

Filip

Ik probeer een beter (sociaal) klimaat op de agenda te zetten als werknemer van vzw Climaxi, syndicalist en lokaal raadslid.

Maite

Met LETS Vlaanderen willen we een aantonen dat er een sterk en positief alternatief bestaat voor het huidig systeem, een werkbaar antwoord op individualisme, consumentisme en ongelijkheid.

Emely

Bij De Kei vzw zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft.

Eve

Ik besta en adem in deze samenleving

Hilde

Zo kunnen we samen het verschil maken, IKU (sociale verbinding), zo kunnen we een vuist maken tegen polarisatie, streven naar democratie voor alles.

Debbie

Omdat eigenbelang overheersend lijkt ten aanzien van het algemeen belang. Omdat denken op korte termijn nu lijkt te primeren op langetermijndenken. Ik wil me, in het bijzonder voor mijn drie dochters, op mijn manier inzetten om te werken aan een warme, duurzame samenleving waarin iedereen van belang is.

Bart

Ik ben tegen armoede en voor gelijke kansen. Iedereen verdient een stem.

Anne

Bij De Kei vzw vinden we het belangrijk dat iedereen duidelijke informatie krijgt.

Zita

Ik heb een <3 voor de samenleving. Zet mij in, in het middenveld. Geloof in een democratische samenleving. Zijn we niet allemaal politiek? 😉

Malika en Annelies

Wij zorgen ervoor dat werkzoekenden elkaar versterken op weg naar een duurzame job.

Marie

Ik vind het belangrijk om de stem te laten horen van mensen die dat niet kunnen.

Fran

Omdat ik mijn waarden en normen probeer mee te geven en te delen in elke omgeving waar ik mij beweeg.

Hilde

Ik zet me met SAAMO in opdat ook anderen politiek zouden durven, mogen, kunnen, willen … zijn

Cassandra

Ik werk in mijn wijk als vrijwilliger, ik huur, ik ben transgender, ik heb een beperking en ik probeer dingen te veranderen.

Jasmijn en Selma

De vierde macht is ook politiek!

Nanoi

Wij willen een stem geven aan de werknemers via vorming.

Frieda

Armoede is politiek en een samenleving daarvan bewust maken, helemaal!

Ine

Ik werk in Brussel en kom in contact met een publiek in precaire omstandigheden. Deze mensen hebben recht op een menswaardig leven maar ik zie dat de huidige politiek deze mensen nog meer in de miserie duwt. Ik zie dus dagelijks de gevolgen en wil hier tegen strijden!

Marta

Samen met de Buurtwinkel - Brussel geef ik mensen in kwetsbare posities een stem.

Joëlle

Ik wil strijden tegen de huisvestingsproblematiek, de klassenmaatschappij waarbij de macht helemaal niet eerlijk verdeeld is, de sociaaleconomische ongelijkheid, toegang tot diensten, onderbenutting van sociale grondrechten, racisme, extreemrechts, …

Heidi en Cindy

Omdat wij met het Netwerk Tegen Armoede dagdagelijks opkomen voor de grondrechten van mensen die in armoede leven. Armoede is een onrecht en maakt van mensen tweederangsburgers. Dat vinden wij onaanvaardbaar? Dus verheffen wij onze stem, Samen!

Krista

Ik leef!

Bert

Met Marke 2010/2030 spelen wij van onderuit wat Markenaren belangrijk vinden door aan de politiek.