Vaardigheden voor een democratisch leven

Om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving, met alle uitdagingen en transformatieprocessen, moeten we actief en bewust zijn als burgers.

Welke vaardigheden hebben we nodig om actieve en bewuste burgers te zijn en zo deel te kunnen nemen aan onze democratie? Hoe kan de volwasseneneducatie volwassenen daarbij ondersteunen? 

Die vragen vormden het uitgangspunt voor de thematische focus die EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) in 2023 heeft ontwikkeld.

In de resource kit zet EPALE vaardigheden voor een democratisch leven in de kijker.

De resource Kit brengt de inhoud samen die de leden van de EPALE-community over dat onderwerp hebben gedeeld op het platform. Ze keken hoe vaardigheden voor een democratisch leven de afgelopen maanden zijn geïnterpreteerd, beoefend en besproken bij EPALE. Vervolgens bekeken ze specifieke gebieden, zoals de vaardigheden die nodig zijn om gemeenschappen op te bouwen, de vaardigheden die nodig zijn om te gaan met de complexiteit van media en de vaardigheden die nodig zijn om duurzaamheid te bevorderen. 

  • Deel 1: Over reflecties over de aard van vaardigheden voor het democratische leven. Wat betekenen begrippen zoals kritisch denken, participatie aan de maatschappij en actief burgerschap?
  • Deel 2: Individuen moeten een gemeenschap vormen om zich bewust te worden van hun eigen kracht en zichzelf te zien als een deel van een collectieve entiteit. Gemeenschapseducatie en activiteiten voor gemeenschapsopbouw kunnen essentieel zijn voor het bevorderen van democratie.
  • Deel 3: Desinformatie, foute informatie en toxische verhalen, en de rol die ze spelen bij het polariseren van de publieke opinie en het bevorderen van haatspraak, vormen een duidelijke bedreiging voor onze democratieën. Nu, meer dan ooit, moeten we de mediawijsheid verbeteren.
  • Deel 4: Actief burgerschap impliceert ook bewust zijn van onze individuele en collectieve verantwoordelijkheid voor de planeet. Duurzame vaardigheden zouden dan moeten worden gestimuleerd als we een duurzamere toekomst willen creëren.

De resource kit bevat podcasts, online discussies, blogs …

Ook EPALE is Allemaal Politiek

EPALE is het Europese elektronische platform van en voor mensen met een professionele rol in de (formele, niet-formele of informele) volwasseneneducatie.

EPALE is er voor wie actief is als lesgever, begeleider, coach, vrijwilliger, beleidsmaker, academicus, onderzoeker, journalist … en versterkt hen in hun professionele rol en ontwikkeling. EPALE kwam er op initiatief van de Europese Commissie om de volwasseneneducatie in Europa te ondersteunen en te versterken.

EPALE steunt Allemaal Politiek

We leven in onzekere tijden, met veranderingen die elkaar snel opvolgen in ingewikkelde sociale en economische omstandigheden. Dat brengt ongekende uitdagingen met zich mee. Volwasseneneducatie speelt een cruciale rol in het proces van mensen in staat te stellen te blijven leren en zich te ontwikkelen.

Blijven leren is cruciaal om de gepaste vaardigheden en veerkracht te ontwikkelen die nodig zijn om te zorgen voor positieve veranderingen in de wereld van vandaag en morgen. Daarom schonk EPALE in 2023 en het Europese Jaar van de Vaardigheden extra aandacht aan hoe volwasseneneducatie ervoor kan zorgen:

  • dat mensen zich meer bij onze samenleving en democratie betrokken voelen;
  • dat ze met succes de vele veranderingen (op de arbeidsmarkt) aan kunnen gaan;
  • dat iedereen alle kansen krijgt om te blijven leren en ontwikkelen.

Lees meer over de thematische focussen.

Zoek bijdragen die EPALE-leden deelden over specifieke thema’s.