Het nieuwe burgeren in de lokale democratie

Hoe kunnen steden en gemeenten burgerinitiatieven laten bloeien? Burgers bewegen Burgers zijn duidelijk in beweging. Ze zijn tot veel bereid én ze doen van alles in de tussenruimte tussen overheid en leefwereld. Lokale burgerinitiatieven schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. Er wordt ‘gehandeld’ om een probleem of uitdaging aan te pakken. Om het … Lees meer

Over de solidaire schouders van de Unie der Zorgelozen

Stefaan Segaert fietst elke dag. Voor het werk, voor zijn projecten, voor zijn hobby’s, voor zijn vakantie. Voor Socius maakte hij in de zomer van 2023 een fietstocht langs verschillende praktijken die inzetten op het creëren van verbinding. Hij schreef verhalen over zijn ontmoetingen. Zo maakte hij tussenstops in bij vzw Homie in Hasselt, Gent, bij solidaire burgers … Lees meer

Stem voor de Knack-Held van de Democratie

In het najaar ging Knack samen met Socius, De Federatie, De Ambrassade en het Hannah Arendt Instituut op zoek naar initiatieven die de democratie versterken. Meer dan vier maanden en 125 inzendingen later presenteert de jury vijf initiatieven die kans maken om bekroond te worden tot Knack-Helden van de Democratie. Maak kennis met de kanshebbers voor de publieksprijs … Lees meer

Krimpende ruimte voor het Europese maatschappelijk middenveld?

Op 1 maart organiseerden De Federatie, Beweging.academie en de Verenigde Verenigingen de conferentie Shrinking space for civil society in Europe. De bijeenkomst stond in het teken van de krimpende ruimte die middenveldorganisaties steeds vaker ervaren om hun ding te doen. Wetgeving met Europese wortels dwingt hen immers – vaak onbedoeld – in een knellend keurslijf. … Lees meer

“Sociaal-cultureel werkers moeten radicaliseren”

Onderzoek toont aan dat politiek niet voor iedereen op dezelfde wijze functioneert. De belangen van groepen met meer privileges worden vaak serieuzer genomen dan de belangen van groepen met minder privileges. Hoe wordt de stem van mensen en groepen die een buitenpositie hebben in de maatschappij gehoord en in acht genomen? Hoe kunnen we er … Lees meer

We moeten elke dag onze stem laten horen

ella vzw, het kenniscentrum gender en identiteit, biedt vorming en trajectbegeleiding aan over tal van thema’s, maar altijd met een focus op kruispuntdenken. Dat denkkader, ook wel intersectionaliteit genoemd, helpt te begrijpen hoe we uitsluiting op basis van de combinatie van gender, klasse, etniciteit en andere factoren kunnen zichtbaar maken en voorkomen. De taak van … Lees meer

Inspirerende podcasts

Een podcast is een online audioverhaal dat je kan beluisteren op je smartphone, tablet of computer, waar en wanneer je wil. Er bestaan heel veel verschillende podcasts. Van nieuws tot persoonlijke verhalen. Van talkshow tot poëzie. Van fictie tot non-fictie. In dit lijstje vind je podcasts uit het werkveld die goed passen bij Allemaal Politiek. … Lees meer

“Als ouders hun stem laten horen, heeft dat meer impact”

Joachim, papa van twee zoontjes, en Noëmie, mama van een dochtertje en zoontje, vormen samen met een groep ouders het Crisiskabinet Kinderopvang. Hij zat verschillende woensdagen met een kind op de schoot in de publiekstribune van het Vlaams Parlement. Haar tekening van een kinderbegeleidster die bedolven wordt onder een ‘berg’ van 9 kindjes vat de … Lees meer

Vaardigheden voor een democratisch leven

Om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving, met alle uitdagingen en transformatieprocessen, moeten we actief en bewust zijn als burgers. Welke vaardigheden hebben we nodig om actieve en bewuste burgers te zijn en zo deel te kunnen nemen aan onze democratie? Hoe kan de volwasseneneducatie volwassenen daarbij ondersteunen?  Die vragen vormden het uitgangspunt voor … Lees meer

Jongeren zetten zich in voor onze maatschappij

De Samenlevingsdienst verenigt meer dan 1.500 organisaties rond één doel: een officiële Samenlevingsdienst invoeren in België voor jongeren van 18 tot 25 jaar. De dienst ontstond eind 2007 als een vzw met een volledige autonomie, onafhankelijk van de politiek, ideologie of communautaire werking. De organisatie is gebaseerd op drie pijlers: referentieorganisatie, initiatiefnemer en lobbyorganisatie. Riva “Ik … Lees meer