2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. Maar ook buiten het stemhokje geven we onze samenleving elke dag vorm.
Iedereen op zijn, haar of hun manier. Kleinschalig, grootschalig. Individueel of in groep. Uit goesting of verontwaardiging.
We zijn allemaal politiek.

Dwars door Vlaanderen

Kaart 2
Escaperoom ArmMOEDIGVeggie = HalalHazegrasBronnen in BrusselKonekt voluit in een inclusieve wereld

Escaperoom ArmMOEDIG

Veggie = Halal

Hazegras

Bronnen in Brussel

Konekt voluit in een inclusieve wereld

Ik ben politiek!

Jackie

Ik engageer mij in het bijzonder comité van het sociaal huis, in Groen en bij Grootouders voor het klimaat voor een toekomstgerichte warme samenleving.

Wesley

Ik engageer mij op maatschappelijk vlak: Dito vzw; De Zuidpoort; BMLIK vzw; SIVI Driesprong; Sociaal-artistieke projecten; inlevingstheater; WED; ATD Vierde Wereld & het Netwerk tegen Armoede.

Lidvine

Als bestuurslid van AfroMedica zet ik me in voor een meer inclusieve gezondheidszorg.

Vincent

Ik ben bezorgd en wil onze warme samenleving niet zien afkalven. Daarom, de maatschappij zijn wij. Laten we buitenkomen en ons als vrijwilligers inzetten.

Hanane

Ik beweeg te voet of met de fiets voor minder auto's op de baan.

Bram

Mijn hart doet pijn als ik de wereld bekijk en hoe mensen elkaar behandelen. Daarom leef ik met liefde en blijf vechten en dromen van een betere wereld in de hoop dat de politiek ooit volgt en afstapt van het geld- en machtspelletje.

Galia

Ik zet mij in voor mensenrechten en vind het belangrijk om te kunnen zijn wie ik ben als wereldburger - altijd en overal ūüôā

Ingeborg

Ik wil kansen geven door onderwijs.

Dirk

Alles is politiek

Hanane

Wij trekken Afromedica, een organisatie die zich inzet voor inclusieve gezondheidszorg. Gezondheid en inclusieve opleidingen zijn ons handelsmerk.

Saimira

Politiek is een cocreatieproces waarbij iedereen nodig is. In Nederland werk ik op de relatie tussen samenleving en politiek.

Mark

alles is politiek en ik wil bijdragen aan onze democratie!

Antje

Als vrijwilliger draag je meer dan een steentje bij aan alle mensen rondom en de maatschappij.

Marleen

Ik vorm over diverse maatschappelijke facetten mijn eigen visie.

Ruth

Ik koos bewust voor de opleiding maatschappelijk werk om blijvend dingen in vraag te stellen. Ik engageer me bij de scouts. Ik voer open gesprekken over thema's.

Emile

Ik ben al 26 jaar vrijwilliger in de Zuidpoort.

Nico

Ik breng verhalen die niet gehoord worden @Sociaal.Net.

Inge

Ik voel me goed onder de mensen. Ik kom graag onder de mensen. Ik voel me goed bij hen.

Klaartje

If you choose to stay neutral in situations of injustice, you have to chosen the side of the oppressor.

Bart

Ik probeer mensen ervan te overtuigen dat iedereen kan en moet kunnen meespreken over hoe we onze samenleving vorm geven.

Samira

Politiek gaat over fundamentele mensenrechten.

Lucas

‚ÄúThe assumption that what currently exists must necessarily exist is the acid that corrodes all visionary thinking‚ÄĚ.

Stephanie

Ik ben politiek want enkel daardoor kan onrecht aangekaart worden.

Pascal

Ik ben ook politiek, omdat je niet "niet politiek" kunt zijn. Onderzoek (kennisproductie) en lesgeven (kennisoverdracht) gebeuren sowieso in een politieke ruimte waartoe je je moet verhouden.

LunaLotta, Lisa en Phara

We vinden het belangrijk om te weten wat er leeft in de politieke wereld en welke invloed dat uitoefent op ons als mens. We worden dagelijks geconfronteerd met de politiek en de regels die ons be√Įnvloeden.

Louis

Ik rap maatschappijkritisch.

Maja

Ik probeer dagdagelijks op kleine schaal te vechten tegen onrecht. Ik woon in een stad en engageer me. Ik zoek naar mogelijkheden om bewust te stemmen, waardering teweeg te brengen en mijn studenten te tonen hoe belangrijk lokaal sociaal beleid is en hoe relevant hun stem is.

Wouter

Iedereen zijn/haar/die/hen stem telt.

Laurence

Ik organiseer kampen voor kinderen in kansarmoede.

Frank

Ik geloof in een democratie waarin echt naar mensen wordt geluisterd en waarbij sociale rechtvaardigheid en mensenrechten de leidraad vormen bij het nemen van beslissingen.

Fatima

Dankzij het buddyproject CoNnect van FMDO match ik Brusselaars met nieuwkomers in Brussel zodat zij samen op pad kunnen gaan om samen van Brussel een warme stad te maken waar iedereen zich welkom voelt.

Glen

Ik engageer en vertegenwoordig de studenten in de studentenraad van Artevelde (SRA).

Michèle

Ik koop bewust geen auto, ik doe beroep op autodelen, de fiets en het openbaar vervoer.

Jan

Ik wil geen schoenverkopers als voorzitter van het CAW.

Valerie en Lieke

Iedereen telt, iedereen mee. Ik neem mijn studenten graag mee in het geloof en de kracht dat ook zij op zoveel manieren impact hebben en mee het verschil maken. Ik ga in gesprek met iedereen, ongeacht of misschien net omwille van de politiek-ideologische verschillen. Leve democratisch debat.

Astrid

Ik vind dat iedereen een stem heeft en die moet kunnen uiten.

Mitch

Ik ben politiek, want democratie is meer dan een bolletje rood kleuren.

Tivian

Ik zit in de studentenraad in Gent en Nijmegen, bestuurslid van jongerencentrum en poppodium De Bunker, organiseer activiteiten met de bibliotheek en val graag gemeentes lastig met moeilijke vragen.

Rita

We zijn allemaal politiek. Ik ben ge√ęngageerd in de politiek en maatschappij. Transitie is belangrijk en iedereen heeft een plaats. Het is tijd om te ageren.

Mieke

Ik geloof dat elke mens, alleen, maar vooral samen, mee de maatschappij vorm kan geven.

Christophe

Ik wil dat iedereen mag dromen.

Patricia

De mens is een politiek dier en een mening en visie waard.

Jos

Op een goede manier samenleven met andere mensen, en levende wezens, met eerbied voor onze planeet en met een gezamenlijk toekomstproject, vind ik uiterst belangrijk.

Sofie

Net als elke inwoners, maak ik deel uit van deze samenleving. En, the ‚Äėpersonal is political‚Äô.

Wim

Iedere gemeente verdient een huis van de lokale democratie, waar praten over de toekomst heel gewoon, normaal en nodig is. We verstaan elkaar! Zeker.

Griet

Ik blijf praten, ook met wie ik van mening verschil.

Peter

Ik ben schepen en mij bewust van de expertise van alle inwoners.

Liza

Samen met mijn organisatie Avansa zet ik mij in om een duurzame, inclusieve samenleving uit te bouwen door te focussen op burgerparticipatie, duurzaamheid, digitalisering, persoon/relaties en vrijwilligersengagement. Samen maken we een warme toekomst. Samen naar beter!

Yves

Çavaria wil een wereld met een brede(re) kijk op seksuele en genderdiversiteit. Om zo’n wereld te realiseren is zichtbaarheid van (vnl. ondervertegenwoordigde) diverse stemmen nodig. Ook in de politiek.

Barbara

Ik engageer me als raadslid en parlementair medewerker voor een warme samenleving.

Arne

Ik probeer naar ongehoorde stemmen te luisteren en deze erkenning te geven.

Jef

De grond van de zaak is de zaak van de grond! Grond voor lokale bioboeren met korte keten afzet. Met De Landgenoten als dynamiek en partner.

Ilse

Ik mag me elke dag inzetten voor Vrouwennet.

André

Als bewegingsmedewerker bij het Masereelfonds ben ook ik politiek. Dit omdat ik onafhankelijk, vrank en vrij aandacht geef aan hetgeen ‚Äúde politiek‚ÄĚ doet en vooral niet doet. We wakkeren het maatschappelijk debat aan, informeren en sensibiliseren.

Nathalie

We bieden bij Avansa inspiratie, luisteren naar mensen en cre√ęren met hen projecten zodat er in de toekomst in onze regio meer aandacht is voor het zorgen voor de mensen en de planeet. Een mooi voorbeeld was Grijs Aan Zet waar we de mensenrechten van ouderen op de agenda zetten.

Dirk

Ik mag samenwerken met 180 sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties aan een wereld in verandering/verbetering.

Aster

Avansa regio Antwerpen

Johan

Ik wil verandering.

Lina

Als co√∂rdinator van het project Onderwijsambassadeurs bij FMDO zet ik me in om ouders met een migratieachtergrond essenti√ęle informatie te geven over het Vlaamse onderwijssysteem.

Pieter

Je kan niet NIET aan politiek doen.