2024 is een belangrijk verkiezingsjaar. Maar ook buiten het stemhokje geven we onze samenleving elke dag vorm.
Iedereen op zijn, haar of hun manier. Kleinschalig, grootschalig. Individueel of in groep. Uit goesting of verontwaardiging.
We zijn allemaal politiek.

Podcast

#INTRO

1. Verbeeld!

2. Maak bewust!

3. Herverdeel de macht!

4. Samen sterk!

5. Versterk de stem!

6. Ik ben politiek!

Dwars door Vlaanderen

Kaart 2
Escaperoom ArmMOEDIGVeggie = Halal

Escaperoom ArmMOEDIG

Veggie = Halal

Ik ben politiek!

Nathalie

We bieden bij Avansa inspiratie, luisteren naar mensen en creëren met hen projecten zodat er in de toekomst in onze regio meer aandacht is voor het zorgen voor de mensen en de planeet. Een mooi voorbeeld was Grijs Aan Zet waar we de mensenrechten van ouderen op de agenda zetten.

Dirk

Ik mag samenwerken met 180 sociaal-culturele en amateurkunstenorganisaties aan een wereld in verandering/verbetering.

Lina

Als coördinator van het project Onderwijsambassadeurs bij FMDO zet ik me in om ouders met een migratieachtergrond essentiële informatie te geven over het Vlaamse onderwijssysteem.

Pieter

Je kan niet NIET aan politiek doen.

Samira

Politiek gaat over fundamentele mensenrechten.

Lucas

“The assumption that what currently exists must necessarily exist is the acid that corrodes all visionary thinking”.

Liza

Samen met mijn organisatie Avansa zet ik mij in om een duurzame, inclusieve samenleving uit te bouwen door te focussen op burgerparticipatie, duurzaamheid, digitalisering, persoon/relaties en vrijwilligersengagement. Samen maken we een warme toekomst. Samen naar beter!

Pascal

Ik ben ook politiek, omdat je niet "niet politiek" kunt zijn. Onderzoek (kennisproductie) en lesgeven (kennisoverdracht) gebeuren sowieso in een politieke ruimte waartoe je je moet verhouden.

Astrid

Ik vind dat iedereen een stem heeft en die moet kunnen uiten.

Mitch

Ik ben politiek, want democratie is meer dan een bolletje rood kleuren.

Fatima

Dankzij het buddyproject CoNnect van FMDO match ik Brusselaars met nieuwkomers in Brussel zodat zij samen op pad kunnen gaan om samen van Brussel een warme stad te maken waar iedereen zich welkom voelt.

Mieke

Ik geloof dat elke mens, alleen, maar vooral samen, mee de maatschappij vorm kan geven.

Jos

Op een goede manier samenleven met andere mensen, en levende wezens, met eerbied voor onze planeet en met een gezamenlijk toekomstproject, vind ik uiterst belangrijk.

Sofie

Net als elke inwoners, maak ik deel uit van deze samenleving. En, the ‘personal is political’.

Wim

Iedere gemeente verdient een huis van de lokale democratie, waar praten over de toekomst heel gewoon, normaal en nodig is. We verstaan elkaar! Zeker.

Griet

Ik blijf praten, ook met wie ik van mening verschil.

Peter

Ik ben schepen en mij bewust van de expertise van alle inwoners.

Bert

Samen met mijn collega’s versterken we onze democratie met innovatieve, online oplossingen voor participatie.

Yves

Çavaria wil een wereld met een brede(re) kijk op seksuele en genderdiversiteit. Om zo’n wereld te realiseren is zichtbaarheid van (vnl. ondervertegenwoordigde) diverse stemmen nodig. Ook in de politiek.

Barbara

Ik engageer me als raadslid en parlementair medewerker voor een warme samenleving.

Arne

Ik probeer naar ongehoorde stemmen te luisteren en deze erkenning te geven.

Jef

De grond van de zaak is de zaak van de grond! Grond voor lokale bioboeren met korte keten afzet. Met De Landgenoten als dynamiek en partner.

Ilse

Ik mag me elke dag inzetten voor Vrouwennet.

André

Als bewegingsmedewerker bij het Masereelfonds ben ook ik politiek. Dit omdat ik onafhankelijk, vrank en vrij aandacht geef aan hetgeen “de politiek” doet en vooral niet doet. We wakkeren het maatschappelijk debat aan, informeren en sensibiliseren.

Aster

Avansa regio Antwerpen

Johan

Ik wil verandering.

Greet

Mens, Moeder, Maatschappelijk betrokken

Sus

Wij van De Kei vzw vinden dat iedereen vol macht is om te stemmen.

Fabjen

Samen met het Vermeylenfonds zet ik mij in voor meer toegankelijke cultuur voor mensen met een visuele beperking. Geen budgetkeuze maar een recht.

Kim

Samen met mijn organisatie Platform voor de Samenlevingsdienst zet ik mij in om ruimte en tijd te creëren voor jongeren om zich te kunnen engageren en te participeren in de samenleving.

Zoë

Bij het Platform voor de Samenlevingsdienst krijgen jongeren de kans om in een heterogene groep meer te leren over zichzelf én de samenleving via vrijwilligerswerk en vormingen.

Liv

Bij De Kei vzw geven we elke stem een plek.

Margo

We zijn ervan overtuigd dat mensen die nieuw zijn in België een stem hebben (en niemand die aan hen moet ‘geven’), maar dat er voor hen veel drempels zijn om gehoord te worden.
(Fotograaf: Annelies Vanhove)

Gide

De samenleving maken we allemaal.

Charis

Avansa regio Antwerpen

Koen

Geen maatschappelijke impact zonder politiek denken (analyse) en politiek handelen (actie)

Martha

Het persoonlijke is politiek!

Jolan

Ik werk aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame wereld met Pulse Transitienetwerk

Louise

Het is een voorrecht om politiek te mogen zijn.

Stoffel

Avansa!

Anca

Ik houd rekening met de mening van iedereen.

Hannelore

Ik vind dat we solidair moeten zijn met elkaar.

Joris

Ik ben een mens.

Fri

Samen met mijn organisatie wil ik een stem geven aan het stille midden om op die manier schadelijke polarisatie aan te pakken.

Franciska

We moeten mensen zonder stem een stem geven.

Yves

Ik luister...

Florinela

Emoties zijn een groot deel van mij en emoties zijn politiek!

Lies

Het persoonlijke is politiek!

Charly

Mijn liefde voor de wereld is groot.

Filip

Ik probeer een beter (sociaal) klimaat op de agenda te zetten als werknemer van vzw Climaxi, syndicalist en lokaal raadslid.

Emely

Bij De Kei vzw zorgen we ervoor dat iedereen inspraak heeft.

Eve

Ik besta en adem in deze samenleving

Hilde

Zo kunnen we samen het verschil maken, IKU (sociale verbinding), zo kunnen we een vuist maken tegen polarisatie, streven naar democratie voor alles.

Debbie

Omdat eigenbelang overheersend lijkt ten aanzien van het algemeen belang. Omdat denken op korte termijn nu lijkt te primeren op langetermijndenken. Ik wil me, in het bijzonder voor mijn drie dochters, op mijn manier inzetten om te werken aan een warme, duurzame samenleving waarin iedereen van belang is.

Bart

Ik ben tegen armoede en voor gelijke kansen. Iedereen verdient een stem.

Anne

Bij De Kei vzw vinden we het belangrijk dat iedereen duidelijke informatie krijgt.

Zita

Ik heb een <3 voor de samenleving. Zet mij in, in het middenveld. Geloof in een democratische samenleving. Zijn we niet allemaal politiek? 😉

Malika en Annelies

Wij zorgen ervoor dat werkzoekenden elkaar versterken op weg naar een duurzame job.

Marie

Ik vind het belangrijk om de stem te laten horen van mensen die dat niet kunnen.

Fran

Omdat ik mijn waarden en normen probeer mee te geven en te delen in elke omgeving waar ik mij beweeg.